NGU, ngu

Back to NG, ng : nga... : nge... : ngi... : ngo...


 NGUI   ANCIENT CHINESE KINGDOM OF WEI (THREE KINGDOMS PERIOD)